Storebælt – det danske mesterværk

Danmark er et land, som er omringet af vand. Dette kræver en meget speciel infrastruktur. Førhen kunne man tage fra den ene side af Danmark til den anden ved brug af færger. I dag, hvor alle ønsker hurtigt transport, er de fleste færgeruter blevet byttet ud med broer.

Storebæltsbroen

Den mest k1280px-storebaeltsbroen_from_sjaellandendte bro i Danmark er Storebæltsbroen, som åbnede i 1998. Den samlede pris for bygning af broen var 21 milliarder danske kroner. Broen har en længde på 60 kilometer og en bredde på 16-32 kilometer.

Sprogø er en lille ø, som forbinder broer og tunnel i havet mellem Fyn og Sjælland. Øen var før bygningen af Storebæltsbroen en lille ø, men efter bygningen af broen, er øen idag fire gange større, end det tidligere var tilfældet. Den oprindelige del af øen, har man valgt at beskytte, fordi der lever forskellige fuglearter på øen, som man ønsker skal blive der.

Pigehjem

Der er en hovedbygning på øen, som før i tiden blev brugt til at anbringe unge piger, hvis de var så uheldige, at blive gravide uden for ægteskab. Det var set som en god ting for de unge piger at blive sendt til Sprogø, fordi længere tilbage i tiden ville man ikke lade pigerne leve, hvis de blev gravide uden for ægteskab.

Vandveje

Storebælt var før broen sejlbar for skibe. Der var et par uheldige kollisioner med broen. Den danske flåde overvåger skibstrafikken omkring Storebælt for at sikre, at fremtidige kollisioner kan blive stoppet i tide.

Under Kong Erik af Pommerens tid begyndte den danske regering at modtage store mængder af deres indtægter fra Øresundstolden, hvor de tog afgifter fra internationale handelsskibe, der passerede gennem Øresund. Hvis man ikke ville betale afgiften, truede man med at have deres skibe sunket eller konfiskeret.

I midten af 1900-tallet, blev den danske regering enig med andre lande om, at de ville afskaffe denne afgift. Nu er den østlige del af Storebælt en international vandvej, mens den vestlige del er dansk søterritorium.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *